Lietuvos iniciatyvos

Sukurta 2014.11.10

Lietuvos atstovė išrinkta Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto nare

Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke birželio 26 dieną vykusiuose rinkimuose Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė profesorė Dalia Leinartė buvo išrinkta į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą (Committee on the Elimination of Discrimination against Women).

Rinkimuose dėl 11 vietų iš viso varžėsi 24 kandidatai.

Lyčių lygybės ekspertė, istorikė D.Leinartė nuo 2000 metų vadovauja Vilniaus universiteto Lyčių studijų centrui, yra Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos kviestinė ekspertė bei Demokratijų bendrijos Lyčių lygybės darbo grupės narė.

Sėkmė šiuose rinkimuose papildo kitus nuoseklius Lietuvos veiksmus, skirtus užtikrinti moterų teises ir lyčių lygybės principų taikymą. Moterų lygios galimybės buvo viena iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijai bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) temų. Lietuva taip pat finansuoja vystomojo bendradarbiavimo projektus moterų teisių klausimais Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Afganistane.

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas yra ekspertinis JT komitetas, kuris nagrinėja šalių narių teikiamas ataskaitas apie JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimą ir teikia rekomendacijas. Konvencija vienija 187 šalis. Komitetą sudaro 23 nepriklausomi moterų teisių ekspertai iš viso pasaulio.

Komiteto nariais taip pat buvo išrinkti ekspertai iš Brazilijos, Ganos, Italijos, Jamaikos, Kataro, Kinijos, Libano, Nigerijos, Prancūzijos ir Suomijos.

Naujienlaiškio prenumerata