Socialiniai klausimai

Sukurta 2014.11.10

Tarptautinė darbo organizacija (ILO)

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) yra vienintelė trišaliu principu (vyriausybės, darbuotojai, darbdaviai) veikianti Jungtinių Tautų specializuota agentūra, įkurta 1919m. TDO sudaro 185 valstybės narės. Lietuvos Respublika yra TDO narė nuo 1921 m. Narystė šioje organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m. spalio 4 d.

Lietuva dalyvavo TDO veikloje kaip TDO Valdymo tarybos pavaduojanti narė 2008 – 2011 ir 2014 – 2017 metų kadencijose. Nuo 2011 birželio iki 2014 m. Lietuva dalyvavo jau kaip tikroji narė. 2013 m. spalio 16-31 Valdymo tarybos 319-oji sesijoje Lietuva pirmininkavo ES grupės koordinaciniams posėdžiams, taip pat, būdama Rytų Europos regiono koordinatore, dalyvavo susitikimuose su kitais koordinatoriais dėlad hocklausimų.

2014 m. birželio mėn. Ženevoje įvyko socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikimas su TDO generaliniu direktoriumi Guy Ryder. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs nedeklaruoto darbo, jaunimo užimtumo didinimo bei TDO reformos klausimai, kurie yra Lietuvos prioritetai. Vizito metu su Tarptautinio darbo biuro Tyrimų departamento direktoriumi Raymond Torres buvo pasirašytas susitarimas tarp Socialinės apsaugos ministerijos, Socialinės politikos instituto ir Tarptautinio darbo biuro Tyrimų departamento dėl bendradarbiavimo dėl tyrimų socialinės apsaugos ir darbo teisės srityse.

Lietuvos atstovai toliau aktyviai dalyvauja Komitete dėl standartų, kur svarstomi įvairių šalių darbdavių ir profesinių sąjungų skundai. Taip pat atitinkamuose organizacijos organuose bus sekamos diskusijos dėl profsąjungų laisvių. TDO veikla grindžiama Tarptautinio darbo biuro bendradarbiavimu su regioniniais koordinatoriais: Lietuva dalyvaus visose neformaliose konsultacijose, derybose tarp Valdymo tarybų ir konferencijų, kurių formatas – regioninių grupių koordinatoriai ir darbdavių bei darbuotojų atstovai.

Lietuvos interesams TDO atstovauja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Nuolatine atstovybe Ženevoje.

Pasaulio sveikatos organizacija (WHO)

Pasaulio sveikatos organizacija - tai specializuota Jungtinių Tautų agentūra, tarptautiniu mastu koordinuojanti visuomenės sveikatą, kovojanti su užkrečiamosiomis ligomis, organizuojanti pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Lietuva tikroji PSO narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d. ir kartu su kitomis 53 valstybėmis priklauso Europos regioniniam biurui.

Pasaulio sveikatos asamblėjoje 2012m. gegužės25 d. Lietuvos atstovą KMU kancleris Prof. V. Grabauskas išrinktas (antrą kartą, pirmą - 1999 – 2002 m.) PSO Vykdomosios tarybos nariu trejiems (2012-14) metams. 2013 m. gegužės mėn. vykusioje 133-ojoje PSO Vykdomojoje Taryboje Lietuva buvo išrinkta atstovauti Europos regiono valstybėms PSO Programų, biudžeto ir administraciniame komitete.

67-osios Pasaulio sveikatos asamblėjos viceprezidentas Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis 2014 m. gegužės mėn. susitiko su PSO vadovybe bei pirmininkavo asamblėjos sesijai. V. P. Andriukaitis taip pat pirmininkavo sesijos plenariniams posėdžiams, susitiko su PSO Europos regiono biuro direktore Zsuzsanna Jakab, pasirašė bendradarbiavimo sutartį sveikatos apsaugos srityje su Moldova. 65-oji PSO Europos regiono sesija 2015 m. rugsėjo mėn. bus organizuojama Lietuvoje.

Lietuvos atstovai dalyvauja priimant sprendimus PSO reformos ir Generalinio direktoriaus atrankos ir rinkimų procese, taip pat tokiais Lietuvai aktualiais klausimais, psichinė sveikata, neinfekcinės ir chroninės ligos, AIDS ir infekcinės ligos. Su Pasaulio sveikatos organizacija Lietuva įgyvendina apie 30 tęstinių projektų, iš kurių reikšmingiausi yra šie: ,,Sveikatą stiprinančios mokyklos”, ,,Sveiki miestai”, ,,Sveikos ligoninės”, Integruota lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika (CINDI), Europos valstybių sveikatos apsaugos sistemų reforma, Tuberkuliozės problemų sprendimas Europos valstybėse, Narkotikų prevencija tarp jaunimo, Savižudybių ir depresijos mažinimo, Informacijos sistemos gerinimo, ,,Sveikata 2020, ŽIV/AIDS profilaktikos bei kitos.

Lietuvos interesams PSO atstovauja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Nuolatine atstovybe Ženevoje.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) – seniausia JTO dukterinė organizacija, kuri koordinuoja pasaulinį radijo ryšio spektro naudojimą, skatina tarptautinę kooperacija satelitų orbitų pasirinkimo atžvilgiu, taip pat prisidėjo prie komunikacijų sistemos tobulinimo besivystančiose pasaulio šalyse.

2013 m. gruodžio mėn. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Radijo ryšio valdybos (RRB) posėdyje RRT atstovas dr. Mindaugas Žilinskas buvo išrinktas RRB vicepirmininku (2009 m. – išrinktas RRB valdybos pirmininku). Lietuvos atstovo išrinkimas į RRB rodo tarptautiniu mastu aukštai vertinamą Lietuvos ekspertinę kompetenciją radijo ryšio srityje. Taip pat Lietuva iškėlė savo kandidatūrą į TTS Tarybos rinkimus, vyksiančius 2014 m. spalio – lapkričio mėn.

Ryšių reguliavimo tarnyba dalyvauja ITU ekspertinėse darbo grupėse Lietuvai aktualiausiais radijo dažnių klausimais, rengiantis Pasaulinėms radijo ryšio konferencijoms, įskaitant radijo ryšio tarnybų naudojimo tam tikrose dažnių juostose suderinamumo, radijo trukdžių nustatymo ir kt. klausimais.

Naujienlaiškio prenumerata