Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽENEVOJE

Adresas: Ch. Louis-Dunant 15, 1202 Geneva  SWITZERLAND

plačiau »

Tel. +41 22 7482470
Faksas +41 22 7482477
El. paštas

ATRANKA SEKRETORIAUS (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Sukurta 2017.05.29 / Atnaujinta 2017.06.03 19:09
  ATRANKA SEKRETORIAUS (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

  Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje skelbia atranką į sekretoriaus(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę. 

  Numatoma darbo pradžia – ne vėliau 2017 m. rugsėjo mėn.

  Reikalavimai pretendentui:

  - turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažiau kaip trejų metų administracinio darbo patirties;

  - būti susipažinusiam su Ženevoje veikiančių tarptautinių organizacijų institucine sąranga;

  - mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis MS Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, biuro technika;

  - mokėti anglų ir prancūzų kalbas: bent vieną jų – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, kitą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu,

  - gebėti dirbti komandoje, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją, būti organizuotam, punktualiam, darbščiam, deramai atlikti savo pareigas, būti nepriekaištingos reputacijos;

  - išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles;

  - išmanyti ir laikytis diplomatinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimų;

  - saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

  - atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

   

  Funkcijos:

  - tvarkyti Atstovybės vadovo darbotvarkę;

  - tvarkyti, sisteminti ir archyvuoti gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją;

  - formuoti atstovybės dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą, vadovo įsakymų dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais projektus, tvarkyti archyvą, kontroliuoti bylų perdavimo į ministerijos archyvą procesą;

  - rengti protokolinę korespondenciją (notas, sveikinimus, kvietimus) Ženevoje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybių nuolatinėms atstovybėms; 

  - teikti informaciją atstovybės veiklos klausimais telefonu, faksu ir elektroniniu paštu;

  - organizuoti protokolinius renginius, susitikimus;

  - tarpininkauti užsakant nuolatinius ir vienkartinius leidimus į Ženevoje veikiančias tarptautines organizacijas ir institucijas;

  - padėti organizuoti LR valstybės pareigūnų vizitus ir susitikimus, užsakyti oro uosto paslaugas, rezervuoti vietas viešbučiuose, maitinimo įstaigose;

  - rengti atsakymus į informacinio pobūdžio paklausimus; 

  - savo kompetencijos ribose rengti lydraščių projektus;

  - vykdyti kitus tarnybinius atstovybės vadovo pavedimus.

  Susidomėjusius prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki š. m. birželio 9 d. darbo dienos pabaigos elektroniniu paštu adresu [email protected].

  Naujienlaiškio prenumerata