Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuva pateikė rekomendacijas žmogaus teisių srityje Afganistanui, Čilei ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

Sukurta 2019.01.25 / Atnaujinta 2019.01.31 12:22
    Lietuva pateikė rekomendacijas žmogaus teisių srityje Afganistanui, Čilei ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

    2019 m. sausio 21 d. – vasario 1 d. Ženevoje vykstančioje Visuotinės periodinės peržiūros (UPR) darbo grupės 32-oje sesijoje  Lietuvos delegacija pasisakė visuotinėse periodinėse žmogaus teisių padėties Afganistane, Čilėje ir Buvusioje Jugoslavijos Respublikos Makedonijoje peržiūrose.

    Lietuva rekomendavo Afganistanui  efektyviau kovoti su visų formų smurtu prieš moteris ir mergaites ir su vaikų ėmimu į karines pajėgas, įgyvendinti JT ST rezoliuciją Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo pilnai įtraukiant moteris į taikos procesą, užtikrinti žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų saugumą, toliau mažinti nusikaltimų, už kuriuos numatyta mirties bausmė, skaičių ir svarstyti mirties bausmės moratoriumo galimybę. Pasveikinusi Čilę su žymia pažanga užtikrinant žmogaus teises, Lietuva rekomendavo Čilei intensyvinti pastangas kovojant su visų formų smurtu prieš moteris ir mergaites, sustiprinti visaapimančią vaikų teisių apsaugos sistemą ir paspartinti  JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvinio protokolo ratifikavimą. Lietuva pagyrė  Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją už jos įsipareigojimus žmogaus teisėms ir rekomendavo didinti pastangas panaikinti visų formų diskriminaciją, kovoti su neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais prieš mažumas, užtikrinti išraiškos laivę ir žurnalistų saugumą.  

    Visuotinė periodinė peržiūra yra nuo 2008 m. veikiantis JT žmogaus teisių vertinimo mechanizmas. Pagal jo procedūras siekiama įvertinti bendrą žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje, pateikiant rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Kiekvieno ciklo pabaigoje JT šalis pateikia ataskaitą apie prisiimtų rekomendacijų įvykdymą ir bendrą pažangą žmogaus teisių srityje. Visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms be išimties JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje Visuotinės periodinės peržiūros sesijoje pirmą kartą svarstyta 2011 m., 2017 m. patvirtinta Lietuvos žmogaus teisių visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo ataskaita.

    Naujienlaiškio prenumerata