Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuva pateikė žmogaus teisių rekomendacijas Mianmarui, Ruandai ir Sakartvelui

Sukurta 2021.01.26 / Atnaujinta 2021.01.26 14:15
  Lietuva pateikė žmogaus teisių rekomendacijas Mianmarui, Ruandai ir Sakartvelui

  Sausio 25 ir 26 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Andrius Krivas dalyvavo Visuotinės periodinės peržiūros (UPR) darbo grupės 37-os sesijos veikloje ir pateikė Lietuvos rekomendacijas Mianmarui, Ruandai ir Sakartvelui žmogaus teisių srityje.

  Išreikšdama didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, Lietuva pateikė jam rekomendacijas pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių Tautų (JT) Konvenciją prieš kankinimus (CAT) ir JT Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (CERD), panaikinti mirties bausmę ir padidinti baudžiamosios atsakomybės amžiaus ribą. Lietuva taip pat rekomendavo Mianmarui visapusiškai įgyvendinti Faktų nustatymo misijos (FFM) rekomendacijas ir siekti atsakomybės pasitelkiant nepriklausomus nacionalinius ir tarptautinius baudžiamosios justicijos mechanizmus, bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių klausimais Mianmare suteikiant jam netrukdomą prieigą bei nutraukti etninių mažumų diskriminaciją, tokią kaip pilietybės nesuteikimas.

  Ruandos Visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuva pažymėjo šalies pastangas žmogaus teisių srityje ir rekomendavo ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, imtis visų būtinų priemonių kovojant su nebaudžiamumu už priverstinių dingimų nusikaltimus ir sustiprinti teisės aktų nuostatas, susijusias su saviraiškos laisve ir žurnalistų apsauga nuo priekabiavimo ir bauginimo. Lietuva paskatino Ruandą dėti daugiau pastangų kovojant su visų formų smurtu prieš moteris, tęsti pastangas gerinant švietimo kokybę ir užtikrinti, kad nemokamas vidurinis išsilavinimas būtų prieinamas visiems vaikams.

  Sakartvelo Visuotinėje periodinėje peržiūroje Lietuva pagyrė šią šalį už nuolatinę ženklią pažangą skatinant ir ginant žmogaus teises. Lietuva rekomendavo Sakartvelui stiprinti teismų nepriklausomybę užtikrinant teisėjų paskyrimo į Aukščiausiąjį teismą skaidrumą, ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo (ICPPED) ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijos Fakultatyvų protokolą (OP-CRPD). Lietuva atkreipė dėmesį į Sakartvelo pastangas sudarant tinkamas sąlygas šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams bei rekomendavo tęsti glaudų bendradarbiavimą su tarptautine bendruomene siekiant netrukdomos prieigos tarptautiniams žmogaus teisių stebėjimo mechanizmams ir humanitarinės pagalbos atstovams Sakartvelo Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionuose, kad stebėtų konflikto paveiktų gyventojų padėtį, informuotų apie ją ir imtųsi reikalingų veiksmų.

  Visuotinė periodinė peržiūra yra JT žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 m. Jis laikomas viena sėkmingiausių JT Žmogaus teisių tarybos veiklos formų, užtikrinančių visų valstybių vertinimą pagal vienodas procedūras. Peržiūros metu siekiama įvertinti žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijose svarstyta 2011 ir 2016 metais. Trečiasis Lietuvos vertinimas vyks 2022 m. sausio mėnesį.

  Naujienlaiškio prenumerata