Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Ministras Linas Kukuraitis dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio konferencijoje

Sukurta 2019.06.20 / Atnaujinta 2019.06.24 11:45
   Ministras Linas Kukuraitis dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio konferencijoje
   Ministras Linas Kukuraitis dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio konferencijoje
   Ministras Linas Kukuraitis dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio konferencijoje
   Ministras Linas Kukuraitis dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio konferencijoje

   Lietuvos trišalė delegacija, vadovaujama socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos 108-ojoje konferencijoje, kurioje minimas Tarptautinės darbo organizacijos veiklos šimtmetis.

   Šia proga konferencijos metu rengiama šimtmečio deklaracija dėl darbo ateities, kuri ragina valstybes nares, kartu su socialiais partneriais, siekti, kad ateities iššūkiai virstų galimybėmis, o priimamos politikos būtų orientuotus į žmones, užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas, privataus gyvenimo apsaugą, tinkamą socialinę apsaugą, mokymąsi visa gyvenimą, maksimalaus darbo laiko ribojimus, tinkamą darbo užmokestį, kartu pripažįstant tinkamo darbo realizavimą per naujas darbo formas, darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Deklaracija skatinamas tvarus, integruotas ekonominis augimas, produktyvus užimtumas, ekologiška ekonomika, tvarių ir inovatyvių darbo vietų kūrimas, skatinant verslo vaidmenį šiame kontekste.

   Konferencijos metu bus priimta nauja tarptautinė konvencija dėl smurto ir priekabiavimo darbe. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius ir kitus asmenis, susijusius su darbo aplinka: savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius, kaip fizinius asmenis, ir kitus asmenis, kurie susiduria su smurtu ir priekabiavimu darbo aplinkoje. Didelis dėmesys Konvencijoje skiriamas smurtui artimoje aplinkoje, nes dėl šio reiškinio kenčia produktyvumas, sveikata, iškyla grėsmė saugumui, o tai turi įtakos visam darbo pasauliui, todėl reikalingos priemones siekiant kovoti su smurto artimoje aplinkoje daromu poveikiu. Konvencijos nuostatos taip pat apima priemones, susijusias su aukų apsauga ir sąmoningumo didinimu, įtvirtina teises ir pareigas darbuotojų ir darbdavių atžvilgiu. Kartu su konvencija bus priimta ir rekomendacija, kurioje detalizuojami šalių narių veiksmai, siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatas.

   Konferencijoje dalyvaujantys pasaulio lyderiai, tarp kurių Pranzūcijos prezidentas Emanuelis Makronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Didžiosios Britanijos premjerė Teresa May patvirtino savo įsipareigojimus Tarptautinės darbo organizacijos pamatiniam socialinio teisingumo principui ir pabrėžė svarbą imtis bendrų pastangų spręsti besikeičiančio darbo pasaulio iššūkius.

   Konferencijos paraštėse ministras L. Kukuraitis susitiko su Izraelio darbo, socialinių reikalų ir socialinių apsaulgų ministru Haim Katz ir Ukrainos socialinės politikos ministru Andrii Reva. Aptartas esamas ir galimas bendradarbiavimas ir apsikeitimas gerąja patirtimi socialinės apsaugos srityje.

   Ministras L. Kukuraitis vizito metu taip pat susitiko su Šveicarijoje gyvenančių lietuvių bendruomene, pasidalino informacija apie pensijų sistemos reformą, socialinės apsaugos išmokas ir darbo sąlygas Lietuvoje.

   Tarptautinėje darbo konferencijoje dalyvauja apie 6000 vyriausybių, darbuotojų ir darbdavių atstovų iš 187 valstybių.

   Naujienlaiškio prenumerata