Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽENEVOJE

Adresas: Ch. Louis-Dunant 15, 1202 Geneva  SWITZERLAND

plačiau »

Tel. +41 22 7482470
Faksas +41 22 7482477
El. paštas

Ženevoje pristatyta Lietuvos patirtis žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu tema

Sukurta 2017.06.30 / Atnaujinta 2017.06.30 12:01
   Ženevoje pristatyta Lietuvos patirtis žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu tema
   Ženevoje pristatyta Lietuvos patirtis žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu tema
   Ženevoje pristatyta Lietuvos patirtis žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu tema

   Jungtinių Tautų (JT) biure Ženevoje vykusiose JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro organizuotose daugiašalėse konsultacijose Lietuva pasidalino sukaupta patirtimi ir pateikė rekomendacijas dėl tolesnio JT veiksmų plano dėl žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu įgyvendinimo.

   „Saviraiškos laisvė ir laisvas, necenzūruotas informacijos judėjimas yra pilietinės visuomenės ir demokratijos pagrindas. Tarptautinė bendruomenė turi dėti pastangas, kad būtų užtikrintas žurnalistų saugumas, o įvykdyti nusikaltimai prieš juos būtų išaiškinami“, – kalbėdamas renginyje pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius.

   Lietuva yra aktyviai įsitraukusi keliant žurnalistų saugumo klausimą. Nenuolatinės narystės JT Saugumo Taryboje metu 2015 m. gegužės mėnesį Lietuvai pirmininkaujant priimta rezoliucija dėl žurnalistų apsaugos konfliktų zonose, kuri naudojama kaip pagrindas kituose formatuose. Lietuvos, Graikijos ir Prancūzijos iniciatyva Jungtinėse Tautose Niujorke įkurta Žurnalistų saugumo draugų grupė, prie tokių draugų grupių prisijungta Ženevoje ir UNESCO Paryžiuje. Lietuva 2016 m. buvo ir 2017 m. rugsėjo mėnesį bus viena iš UNESCO konferencijos „Tvarus vystymasis ir visuomenės prieiga prie informacijos“ Paryžiuje organizatorių.

   JT sistemoje UNESCO kompetencijai priskirtas JT veiksmų plano dėl žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu įgyvendinimo koordinavimas. Šiuo JT veiksmų planu siekiama sukurti tarpinstitucinį JT koordinavimo mechanizmą, dalintis gerąja praktika ir padėti valstybėms parengti teisės aktus ir mechanizmus, kurie užtikrintų saviraiškos laisvę ir prieigą prie informacijos. Planas taip pat skirtas glaudžiam bendradarbiavimui ir pasitikėjimui tarp valstybės institucijų, žurnalistų ir žurnalistų sąjungų bei verslo atstovų didinti. Šis Veiksmų planas svarbus siekiant laisvos žiniasklaidos ir visuotinės prieigos prie informacijos įgyvendinant  JT Vystymosi darbotvarkės 2030 tikslus.

   Renginio diskusijų pagrindu bus parengtos rekomendacijos JT Veiksmų plano dėl žurnalistų saugumo ir kovos su nebaudžiamumu įgyvendinimui tarptautiniu, regioniniu, nacionaliniu, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės lygmeniu.

   Naujienlaiškio prenumerata