Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Žmogaus teisių visuotinėje periodinėje peržiūroje Lietuva pateikė rekomendacijas Australijai ir Austrijai

Sukurta 2021.01.22 / Atnaujinta 2021.01.22 12:42
  Žmogaus teisių visuotinėje periodinėje peržiūroje Lietuva pateikė rekomendacijas Australijai ir Austrijai

  Sausio 20 ir 22 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Andrius Krivas dalyvavo Visuotinės periodinės peržiūros (UPR) darbo grupės 37-os sesijos veikloje ir pateikė Lietuvos rekomendacijas Australijai ir Austrijai žmogaus teisių srityje.

  Lietuva pasveikino Australijos pasiekimus žmogaus teisių srityje, bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar bauginimą Papildomo protokolo (OP-CAT) ratifikavimą. Pateikta rekomendacija Australijai padidinti baudžiamosios atsakomybės minimalaus amžiaus ribą iki 14 metų bei suderinti atskirus vaiko teismo proceso elementus su Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.

  Aukštai vertindama Austrijos pastangas ginant ir skatinant žmogaus teisių laikymąsi, Lietuva rekomendavo Austrijai į atnaujinamą Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą įtraukti su COVID-19 pandemija susijusius aspektus, priimti visaapimančias priemones, skirtas kovai, prevencijai ir baudžiamumui už visų formų smurtą prieš moteris. Pripažindama Austrijos pažangą mažinant lyčių atotrūkį darbo rinkoje, Lietuva rekomendavo įgyvendinti konkrečias priemones moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui mažinti ir plėsti moterų atstovavimą vadovaujančiuose postuose, ypač žemių ir savivaldybių lygmeniu.

  Visuotinė periodinė peržiūra yra JT žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 m. Jis laikomas viena sėkmingiausių JT Žmogaus teisių tarybos veiklos formų, užtikrinančių visų valstybių vertinimą pagal vienodas procedūras. Peržiūros metu siekiama įvertinti žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijose svarstyta 2011 ir 2017 metais. Trečiasis Lietuvos vertinimas vyks 2022 m. sausio mėnesį.

  Naujienlaiškio prenumerata