Lietuvos finansiniai įnašai

Sukurta 2014.11.10 / Atnaujinta 2014.11.10 13:40

Lietuvos Respublikos įmokos 2013 m.:

 • Pasaulio prekybos organizacijai (angl. WTO) sumokėta 279 500 CHF* (798 308 LTL);
 • Pasaulio sveikatos organizacijai (angl. WHO) sumokėta 301 880 USD** (786 699 LTL);
 • Tarptautinei darbo organizacijai (angl. ILO) sumokėta 640 000 LTL;
 • Tarptautinio raudonojo kryžiaus komitetui (angl. ICRC) sumokėta 121 431 CHF (346 831 LTL);
 • Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijai (angl. OSJD) sumokėta 294 200 LTL;
 • Pasaulinei pašto sąjungai (angl. UPU) sumokėta 121 800 LTL;
 • Pasaulio meteorologijos organizacijai (angl. WMO) sumokėta 42 000 CHF (119 960 LTL);
 • Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai (angl. ITU) sumokėta 79 500 LTL;
 • Tarptautinei standartizacijos organizacijai (angl. ISO) sumokėta 79 294 LTL;
 • Tarptautinei migracijos organizacijai (angl. IOM) sumokėta 27 737 CHF (79 222 LTL);
 • Tarptautinei tarpvalstybinio geležinkelių transporto organizacijai (angl. OTIF) sumokėta 53 800 LTL;
 • Pasaulinei intelektualinės nuosavybės organizacijai (angl. WIPO) sumokėta 11 395 CHF (35 546 LTL);
 • Tarptautinei naujų augalų veislių apsaugos sąjungai (angl. UPOV) sumokėta 10 728 CHF (30 641 LTL);
 • Transeuropiniam geležinkeliui (angl. TER) sumokėta 26 400 LTL;
 • Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemai (angl. PIC/S) sumokėta 8 100 CHF (23 135 LTL);
 • Tarptautinei sėklų tyrimų asociacijai (angl. ISTA) sumokėta 17 840 LTL;
 • Ramsaro konvencijai dėl pelkių, turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai (angl. RC), sumokėta 3 200 CHF (9 140 LTL);
 • Tolimųjų tarpvalstybinių atmosferos teršalų pernašų konvencijos (angl. CLRTAP) Protokolui dėl oro taršos tolimų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo kooperatyvinės programos ilgalaikio finansavimo (angl. EMEP) sumokėta 3 410 USD (8 886 LTL);
 • Tolimųjų tarpvalstybinių atmosferos teršalų pernašų konvencijos (angl. CLRTAP) Bendrajam patikos fondui sumokėta 3 100 USD (8 079 LTL);
 • JT Konvencijai dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo (angl. CCW) sumokėta 3 900 LTL;
 • Konvencijai dėl kasetinių šaudmenų (angl. CCM) sumokėta 1 900 LTL;
 • JT Konvencijai dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (angl. BTWC) sumokėta 1 700 LTL;
 • Otavos konvencijai dėl priešpėstinių minų (angl. APLC) sumokėta ne daugiau nei 500 USD (1 303 LTL);
 • Tarptautinei humanitarinių faktų nustatymo komisijai (angl. IHFFC) sumokėta 400 LTL.

*Pagal Lietuvos Banko tinklapyje pateiktus duomenis Šveicarijos frankas (CHF) verčiamas į Lietuvos litą (LTL) 2013 m. sausio 1 d. kursu (1 LTL = 2,8562 CHF). Apvalinama vieneto tikslumu.

**Pagal Lietuvos Banko tinklapyje pateiktus duomenis JAV doleris (USD) verčiamas į Lietuvos litą (LTL) 2013 m. sausio 1 d. kursu (1 LTL = 2,6060 USD). Apvalinama vieneto tikslumu.

Naujienlaiškio prenumerata