Informacija nevyriausybinėms organizacijoms

Sukurta 2014.11.10 / Atnaujinta 2014.11.10 14:46

Pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo

Visuomenės dalyvavimas Jungtinių Tautų (JT) veikloje yra būtinas siekiant globalių JT tikslų. Svarbus nevyriausybinių organizacijų (NVO) įndėlis ginat žmogaus teises yra įtvirtintas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos steigiamojoje rezoliucijoje Nr. 60/251 (2006). Nevyriausybinės organizacijos Jungtinių Tautų formate turi galimybę prisidėti prie naujų žmogaus teisių instrumentų vystymo, jų advokatavimas gali paskatinti naujus JT susitarimus, ratifikuoti esamus. Visa tai ženkliai sustiprina tarptautines normas ir žmogaus teisių gynybą. NVO taip pat pradeda viešus debatus dėl probleminių klausimų, įtakoja valstybes priimti arba atmesti siūlomas JT rezoliucijas.

Šiuo metu 3,536 NVO turi konsultacinį JT statusą (akreditaciją), kuris leidžia organizacijoms bei akademinėms institucijoms aktyviai dalyvauti JT veikloje:teikti ekspertinę analizę bei informaciją, padėti stebėti tarptautinių susitarimų vykdymą, informuoti visuomenę apie žmogaus teisių svarbius klausimus, organizuoti paraštinius renginius JT susitikimų metu, turėti leidimą į JT patalpas, stebėtojo teisėmis dalyvauti JT sesijose bei darbo grupėse. Informaciją apie akreditacijos statuso suteikimą galima rasti čia.

Bendradarbiavimo kryptys

Atstovybės Ženevoje tikslas yra palaikyti skaidrų ir nuolatinį dialogą su pilietine visuomene, skatinti jų sąveiką su JT organais.

Sveikintina, kai ryžtingos bei turinčios viziją nevyriausybinės organizacijos kelia klausimus ir ragina juos įtraukti į tarptautinių organizacijų dienotvarkę bei skleidžia žinias apie žmogaus teisių gynimo priemones JT formate. Siekiame bendradarbiauti su organizacijomis bei akademinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, kurios norėtų prisidėti savo įgūdžiais, patirtimi, žiniomis bei rekomendacijomis kaip pagerinti šalių narių, įskaitant Lietuvos, tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

Naujienlaiškio prenumerata