Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka sekretoriaus (-ės) pareigoms užimti

Sukurta 2019.07.08 / Atnaujinta 2019.07.08 17:48

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje skelbia atranką į sekretoriaus(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Numatoma darbo pradžia – ne vėliau 2019 m. rugsėjo mėn.
 
Reikalavimai pretendentui:
- turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažiau kaip trejų metų administracinio darbo patirties;
- būti susipažinusiam su Ženevoje veikiančių tarptautinių organizacijų institucine sąranga;
- mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis MS Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, biuro technika;
- mokėti anglų ir prancūzų kalbas: bent vieną jų – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, kitą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu,
- gebėti dirbti komandoje, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją, būti organizuotam, punktualiam, darbščiam, deramai atlikti savo pareigas, būti nepriekaištingos reputacijos;
- išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles;
- išmanyti ir laikytis diplomatinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimų;
- saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;
- atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 
Funkcijos:
- tvarkyti Atstovybės vadovo darbotvarkę;
- tvarkyti, sisteminti ir archyvuoti gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją;
- formuoti atstovybės dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą, vadovo įsakymų dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais projektus, tvarkyti archyvą, kontroliuoti bylų perdavimo į ministerijos archyvą procesą;
- rengti protokolinę korespondenciją (notas, sveikinimus, kvietimus) Ženevoje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybių nuolatinėms atstovybėms;
- teikti informaciją atstovybės veiklos klausimais telefonu, faksu ir elektroniniu paštu;
- organizuoti protokolinius renginius, susitikimus;
- tarpininkauti užsakant nuolatinius ir vienkartinius leidimus į Ženevoje veikiančias tarptautines organizacijas ir institucijas;
- padėti organizuoti LR valstybės pareigūnų vizitus ir susitikimus, užsakyti oro uosto paslaugas, rezervuoti vietas viešbučiuose, maitinimo įstaigose;
- rengti atsakymus į informacinio pobūdžio paklausimus;
- savo kompetencijos ribose rengti lydraščių projektus;
- vykdyti kitus tarnybinius atstovybės vadovo pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki š. m. liepos 19 d. darbo dienos pabaigos elektroniniu paštu adresu [email protected]

 

Naujienlaiškio prenumerata