Studentų praktika

Sukurta 2014.11.10 / Atnaujinta 2021.05.04 16:19

Atlikti praktiką arba stažuotę Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Ženevoje priimami Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai Lietuvos Respublikos piliečiai.

Siekiame, kad studentai ir stažuotojai pagilintų bendrąsias žinias apie Jungtinių Tautų institucijas, jų veiklą ir funkcijas; įgytų papildomos informacijos rašomiems bakalauro ar magistro darbams; įgytų praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

Studentams ir stažuotojams suteikiama galimybė konsultuotis su didelę darbo patirtį sukaupusiais specialistais. Praktikos metu paskiriamas praktikos vadovas – Atstovybės diplomatas. Praktikos vadovas atsako už studentui arba stažuotojui pavedamas funkcijas, kurios gali būti labai įvairios: dalyvavimas (stebėtojo teisėmis) darbo grupių posėdžiuose, konferencijose, seminaruose, pagalba aukšto lygio vizitų metu, atmintinių rašymas, administracinė - techninė pagalba praktikos vadovui.

Praktikos ir stažuočių atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėsė įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašą rasite čia.

Susidomėjusius praktika Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Ženevoje prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyrių (el.p. [email protected]) arba tiesiogiai į Atstovybę Ženevoje (el.p. [email protected]).

 


 

Stažuotojų atsiliepimai apie praktiką atstovybėje

Laura Varslauskaitė, Londono Universiteto Tarptautinių santykių programos studentė: „Praktiką atstovybėje atlikau 3 mėnesius, kurių metu buvau paskirta dirbti su Pasaulio Prekybos Organizacija. Per šiuos mėnesius spėjau susipažinti ne tik su pastarosios organizacijos veikla, bet turėjau galimybę pažvelgti ir į Jungtinių Tautų, Pasaulio darbo organizacijos, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos veiklas, lankytis posėdžiuose ir seminaruose. Praktika man suteikė unikalią galimybę pamatyti diplomatinio darbo užkulisius, dalyvauti tarptautinėse derybose, kultūriniuose renginiuose, aukšto lygio diskusijose, kuriose buvo aptariami pasaulinės reikšmės klausimai. Esu dėkinga draugiškam atstovybės kolektyvui ir darbo vadovei už šiltą priėmimą, perteiktą neįkainojamą patirtį, kuri praplėtė ne tik mano žinias, bet ir suteikė motyvacijos savo gyvenime ieškoti naujų profesinių iššūkių.“ ( 2017 spalis - sausis) 

Ieva Andrukaitytė, Paryžiaus politikos mokslų instituto Europos Sąjungos reikalų magistrantūros studijų programos studentė: „Atstovybėje atlikau tris mėnesius trukusią studijų praktiką, kurios metu dirbau migracijos, humanitarinių reikalų ir nusiginklavimo srityse. Per šiuos mėnesius spėjau gerai susipažinti su Jungtinių Tautų organizacijos Ženevoje darbo specifika, įgijau darbo nuolatinėje atstovybėje patirties. Praktikos metu turėjau galimybę ne tik stebėti patyrusių diplomatų darbą, bet ir aktyviai dalyvauti įvairiuose posėdžiuose, susitikimuose, renginiuose, prasmingai prisidėti prie atstovybės tikslų įgyvendinimo. Esu dėkinga Ambasadoriui, praktikos vadovei ir visam Atstovybės kolektyvui už jų profesionalumą, norą pasidalinti savo žiniomis, šiltą ir bendražmogišką bendravimą. Darbas Atstovybėje yra unikalus ir dinamiškas, suteikiantis galimybę įgauti netradicinės, įdomios patirties. Galiu drąsiai rekomenduoti šią praktiką studentams, kurie nebijo iššūkių, yra atviri idėjoms ir nori išlipti iš savo komforto zonos.“ (2017 m. vasaris-gegužė)

Silvija Fiodorovaitė, Kauno technologijos universiteto, Europos studijų programos studentė: „Praktiką atstovybėje atlikau 2,5 mėnesio. Kadangi rašiau bakalauro baigiamąjį darbą, susijusį su prekybos sritimi, buvau paskirta dirbti su Pasaulio prekybos organizacija. Praktikos metu, padedant praktikos vadovei įgavau labai daug žinių apie tarptautinę prekybą, taip pat susipažinau su daugelio tarptautinių organizacijų veikla. Labai džiaugiuosi, kad teko dalyvauti tarptautinėse derybose, aukšto lygio diskusijose, posėdžiuose, kuriuose buvo aptariami tarptautinės prekybos klausimai, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje. Esu labai dėkinga visam Atstovybės kolektyvui už galimybę atlikti praktiką ir laiką, kurį skyrė diskusijoms ir man kylantiems klausimams išaiškinti.“ (2017 m. vasaris-balandis)

Aivija Stravinskaitė, Orhuso universiteto Ekonomikos ir verslo vadybos magistrantūros studijų programos studentė: „Atlikau trijų mėnesių studijų praktiką LR nuolatinėje atstovybėje Ženevoje. Studijuoju tarptautinį ekonominį konsultavimą, todėl buvau paskirta dirbti prekybos politikos srityje. Esu labai patenkinta savo pasirinkimu atlikti praktiką šioje atstovybėje, nes turėjau galimybę mokytis iš patyrusių diplomatų, taip pat susipažinau su tarptautinių organizacijų darbu. Pagrindinės praktikos užduotys – dalyvavimas posėdžiuose Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir atskaitų rengimas. Taip pat teko dalyvauti įvairiuose renginiuose ir paskaitose su žymiais ekonomistais bei prekybos politikos derybininkais, tai leido dar daugiau sužinoti šioje srityje. Praktikos vadovė ir jos kolegės visuomet atsakė į mano klausimus, nurodė, į ką atkreipti ypatingą dėmesį, o svarbiausia pasitikėjo ir suteikė galimybę mokytis. Praktikos metu įsitikinau, kad čia dirbantis ambasadorius ir visa atstovybės komanda savo darbą mėgstantys ir jam atsidavę žmonės. Esu dėkinga už labai teigiamą patirtį, linkiu sėkmės atstovybės darbuotojams, o naujiems praktikantams daug atradimų.“ (2016 m. rugpjūtis-lapkritis)

Dobilė Minkutė, Marselio Aix-Marseille universiteto teisės bakalauro programos studentė: „Mano praktika Atstovybėje truko du mėnesius, tačiau turinio ir įgytos patirties atžvilgiu šis laikotarpis atrodo gerokai per trumpas. Nuo pat pirmosios praktikos dienos turėjau galimybę aktyviai dalyvauti Atstovybės veikloje, padėti diplomatams rengiantis posėdžiams, Žmogaus Teisių sesijai,  kartu su jais dalyvauti Jungtinių Tautų ir Pasaulio Prekybos Organizacijos susitikimuose. Taip pat teko prisidėti ir padėti tvarkant administracinius Atstovybės reikalus: organizuoti Ambasadoriaus susitikimus, jo dienotvarkę, rašyti oficialius dokumentus, bendrauti su kolegomis iš Užsienio Reikalų Ministerijos. Be galo džiaugiuosi turėjusi galimybę apsilankyti CERN mokslo centre, bendrauti su aukščiausiais šalies pareigūnais jų vizitų į Ženevą metu bei iš arčiau pažinti diplomatų profesinį pasaulį. Nuoširdžiai dėkoju visiems Atstovybėje dirbusiems diplomatams ir kietiems darbuotojams, kurie kasdien dalinosi savo turimomis žiniomis ir patirtimi, bei ambasadoriui R. Paulasukui, kurio veiklumas, meilė Lietuvai ir savo darbui mane tiesiog sužavėjo. Labai rekomenduočiau kiekvienam, studijuojančiam teisę, politikos mokslus ar tarptautinius santykius atlikti praktiką Atstovybėje ir nors trumpam pažvelgti į diplomatų gyvenimą iš arčiau." (2016 m. birželis – liepa)

Indrė Lebedytė, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto bakalauro studijų programos studentė: „Manau, praktika atstovybėje gali būti naudinga labai plataus išsilavinimo spektro žmonėms. Aš kaip fizinių mokslų absolventė, taip pat radau, kur pasireiškti - viena Atstovybės veiklos sričių yra susijusi su CERN moksline organizacija. Labai džiaugiuosi, jog galėjau ten apsilankyti, pabendrauti su mokslininkais ir kitais darbuotojais, taip pat prisidėti prie Lietuvos ir CERN bendradarbiavimo. Galimybė sudalyvauti Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančiuose renginiuose dėl svarbiausių pasaulio problemų ir išvysti, kaip vyksta problemų sprendimo procesas – tai neįkainojama patirtis. Labai vertinu tai, jog susipažinau su diplomato ir valstybės tarnautojo darbo specifika, tvarka “iš vidaus”, manau, kad tai naudinga ne tik karjeros šioje srityje siekiantiems žmonėms. Atstovybės diplomatai ir kiti darbuotojai visada noriai padėdavo, tiek darbiniais, tiek asmeniniais klausimais. Už tai jiems ir dėkoju, o ypač ambasadoriui Ryčiui Paulauskui, kurio iniciatyvumas ir veiklumas labai įkvėpė.“ (2016 m. balandis-gegužė)

Radvilė Markauskaitė, Didžiosios Britanijos Bato universiteto, Darnaus vystymosi ir vadybos magistrantūros studijų absolventė – Praktiką Atstovybėje atlikau 6 mėnesius, kurios metu dirbau humanitarinės pagalbos ir nusiginklavimo srityje, bei turėjau galimybę susipažinti su Pasaulio Prekybos Organizacijos vykdomais darbais. Praktikos metu susipažinau su Jungtinių Tautų ir kitų organizacijų veikla. Dalyvaudama posėdžiuose, įgijau daug žinių humanitarinės pagalbos, nusiginklavimo bei prekybos politikos temomis, turėjau galimybę stebėti derybas ir susipažinti su diplomatinio darbo pobūdžiu. Praktikos metu sulaukiau daug pagalbos iš Atstovybės kolektyvo, kurie visada labai geranoriškai atsakydavo į mano klausimus, pasidalindavo žiniomis ir patirtimi. Esu labai patenkinta šia praktika, kuri man suteikė daug naujų žinių, galimybę prisidėti prie Atstovybės darbo ir renginių organizavimo. Esu dėkinga visam Atstovybės kolektyvui už galimybę atlikti praktiką, nuoširdžią pagalbą ir šiltą bendravimą. Praktiką Atstovybėje rekomenduočiau kiekvienam – tai tikrai unikali galimybė. ( 2018 vasaris - liepa) 

Naujienlaiškio prenumerata